Artikelen door dmg

Project cameratoezicht ‘Oude Dorp’ bijna voltooid

Cameratoezicht past binnen het beleid van de SBBU. Het is er op gericht technologie in te zetten als voldoende aannemelijk is gemaakt dat dit tot een significante verbetering van het veiligheidsniveau kan leiden.

DRUGSLAB AMSTELPLEIN GOED BEZOCHT

Het publiek kon zien hoe een typisch drugslab is ingericht, hoe de drugs worden gemaakt, hoe ze worden klaargemaakt voor consumptie en hoe de drugs er uitzien. Daarnaast kon men kennismaken met de verschillende geuren die bij het gehele proces (kunnen) vrijkomen, zowel van de chemicaliën als van de drugs.

Veiligheidsplan gemeente Uithoorn richt zich op daling jeugdoverlast

Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de jeugdoverlast gedurende het jaar en rond de jaarwisseling wordt veroorzaakt door ‘slechts’ een klein gedeelte van de jeugd in Uithoorn. De maatregelen in het plan van aanpak zijn dan ook gericht op die specifieke, vaak relatief kleine groepen die overlast veroorzaken.
De gemeente werkt in de uitvoering van het plan nauw samen met jongerenwerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met probleemjeugd. Het jongerenwerk bestaat uit twee onderdelen. Namelijk het aanbod van activiteiten voor jongeren en het specialistisch jongerenwerk gericht op contact en begeleiding met jongeren. Jongerenwerkers leggen en houden contact met jongeren die aansluiting bij de samenleving (dreigen te) verliezen.