Onze diensten

Surveillance is een van de belangrijkste diensten van de SBBU. Ieder aangesloten bedrijf wordt meegenomen in de surveillancerondes van VMB. Daarnaast kan ieder lid individueel afspraken maken over te ondernemen acties.

VMB is hierin de door de SBBU geselecteerde, actief optredende partij. De medewerkers wachten niet af tot er iets gebeurt, maar komen in actie zodra hen iets opvalt dat niet klopt met zoals het zou moeten zijn. Als ze rondrijden en ze zien op een rare plek drie keer dezelfde auto rondrijden, dan wordt dat onmiddellijk doorgegeven aan de politie. Overigens hoeft het optreden niet per se op beveiligingsgebied te zijn. Het kan ook zijn dat iemand een raam open heeft laten staan. VMB sluit het raam en meldt het vervolgens.

Cardiovasculaire hulpverlening

De surveillanceauto’s van VMB zijn allemaal uitgerust met AED’s. In het geval van acute cardiovasculaire nood kunnen de surveillerende medewerkers hun stuur omgooien en razendsnel ter plekke zijn, vaak als eerste.

Project cameratoezicht

Cameratoezicht paste binnen het beleid van de SBBU. De aanpak voorzag in het plaatsen van een of enkele beveiligingscamera(‘s) bij de objecten van de aangesloten leden. Voor de leden waren daar geen kosten aan verbonden. De SBBU verzorgt gedurende de eerste drie jaren het onderhoud. De camera’s zijn gekoppeld aan een centraal beheerd beveiligingsplatform. Beelden worden per object opgeslagen. Desgewenst kunnen opgeslagen beelden worden doorgestuurd naar de centrale bewakingspost van het beveiligingsbedrijf.

Blik op de toekomst

De SBBU moet gezien worden als een actiegerichte club die ook andere dingen collectief wil neerleggen. We kijken bijvoorbeeld ook naar mogelijkheden collectieve inkoop van energie, arbodiensten of glasvezel. Wellicht dat de naam nog eens verandert in Stichting Bedrijfs Belangen Uithoorn, waarbij beveiliging een van die belangen is. In de breedte wordt de SBBU dan aantrekkelijker voor meer ondernemers dan alleen degenen die geïnteresseerd zijn in beveiliging.