EERSTE SBBU TEKSTKAR INGEZET

De SBBU (Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn) is sinds kort in het bezit van een tekstkar.

Met verschillende teksten willen wij mensen alert maken en houden voor mogelijk verdachte of ongebruikelijke situaties en omstandigheden. Op die manier denken wij bij te kunnen dragen aan een toename van het bewustzijn dat veiligheid niet vanzelfsprekend is, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar iedereen aan kan bijdragen.

De eerste plaatsing was bij Profile Hogendoorn aan de Amsterdamseweg in Uithoorn.

Inzet bij calamiteiten en evenementen
De tekstkar kan door de SBBU ook worden ingezet bij langer durende gevaarlijke- en/of noodsituaties. Te denken valt aan plotseling ontstane schade aan het wegdek of aan gebouwen op eigen terrein, waarbij een ondernemer zelf beschermende maatregelen dient te nemen.

Gebruik door leden en niet-leden
De tekstkar kan ook worden gebruikt door SBBU leden en niet-leden. Dit kan voor allerlei doeleinden, zoals aankondiging van een evenement, parkeerinstructies, welkom heten van bezoek, etc. Wel zijn er enkele spelregels. Zo krijgt de aanvraag van een lid voorrang op de aanvraag van een niet-lid als het gaat om eenzelfde periode. Daarnaast krijgt een aanvraag voor het algemeen nut of belang altijd voorrang op  een aanvraag voor individueel belang.

Leden van de SBBU mogen de kar 2 keer per jaar gebruiken voor een aaneengesloten periode van een week. Leden hoeven voor het gebruik van de kar geen huur te betalen. Wel dienen zij de kosten te dragen van het voorbereiden en uploaden van de informatie, alsmede het brengen en weer ophalen van de kar. Die kosten bedragen € 125,- excl. BTW.

Ook voor niet-leden is het mogelijk de tekstkar in te zetten. Zij kunnen de kar per week huren voor gebruik in Uithoorn of De Kwakel.  De ondernemer bepaalt uiteraard zelf waar de kar in een dergelijk geval voor wordt ingezet. De kosten bedragen € 275,- excl. BTW per week. De prijs is inclusief tekstupload en brengen en halen. Indien voor de inzet van de kar een vergunning nodig is, dan dient de ondernemer deze zelf bij de gemeente Uithoorn aan te vragen.