KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR 'ONS' BEDRIJVENTERREIN

Ondernemers waren door de burgemeester van Uithoorn, mevrouw Drs. D.H. Oudshoorn-Tinga, uitgenodigd voor een zogeheten 'Crimineel ontbijt'. De uitreiking vond tijdens het ontbijt plaats. Gastheer was het aan de Amsterdamseweg 26 gevestigde Geostick.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een bewijs dat ondernemers, politie, brandweer en gemeente samenwerken aan een veiliger winkelgebied of bedrijventerrein. Samen beoordelen zij hoe (on)veilig het is in hun gebied en spreken zij af wat zij aan de onveiligheid kunnen doen.

Het bezitten van een dergelijk Keurmerk heeft voordelen. Mensen voelen zich doorgaans veiliger, er is minder schade door onveiligheid, er is een gegarandeerde overheidsinspanning (gemeente en politie) en er kunnen financiële voordelen worden behaald (kortingen op premies, subsidies, fiscale voordelen). Het Keurmerk is twee jaar geldig. Daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Meer informatie over het keurmerk is te vinden op de website van MKB Nederland. www.mkb.nl/kvob