Over SBBU

SBBU staat voor Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn. De stichting is voortgekomen uit de wens onder de ondernemers om een beveiligingscollectief op te richten.

De aanleiding was de golf van inbraken in 2005 en 2006, een periode van onheil en tegenspoed. Er reden in die periode wel 4 of 5 verschillende aanbieders van beveiligingsdiensten rond, maar dat werkte niet. De een kwam, de ander ging en tussendoor geschiedde het onheil.

Inkoop via een stichting

Vanuit de toenmalige IKU (Industriële Kring Uithoorn) en de OVU (Ondernemers Vereniging Uithoorn), maar ook via niet aangesloten ondernemers, kwam steeds vaker de roep om een aantal zaken collectief te organiseren. Een van de eerste dingen die naar voren kwam was het inkopen van beveiligingstaken. Toen is besloten dat via een stichting te doen, de huidige SBBU. De stichting is de opdrachtgever naar het beveiligingsbedrijf, in dit geval VMB.

Luisteren, handelen, toezien.

Het bestuur van de stichting heeft een luisterend oor naar de leden. Het bestuur toetst de wensen op geschiktheid voor de SBBU en spant zich in om een vertaalslag te maken naar de realiteit. Anderzijds houdt het bestuur toezicht op de uitvoering van de overeengekomen taken.

Informeren

Een belangrijk informatiekanaal naar en voor de leden van de SBBU is de website. De huidige website moet fungeren als een centrale informatieplek. Om de onderlinge communicatie en uitwisseling van gedachten te stimuleren organiseert de SBBU een maal per jaar het ‘SBBU event’.

Zichtbaarheid is essentieel

De komst van de SBBU heeft het aantal inbraken en andere onheil sterk verminderd. De deelnemende bedrijven zijn tevreden en ook de politie is tevreden. Als we de huidige manier van werken met VMB wegdenken, dan hebben de criminelen weer vrij spel. Dat idee hebben we met de SBBU benadering wel weggenomen. De VMB-ers rijden hun rondes en als ze wat zien dan komen ze direct in actie. Soms lijkt het alsof ze nauwelijks iets doen, maar de basis is juist zichtbaarheid van VMB.

Het is niet zo dat er niet meer wordt ingebroken. Het boevengilde houdt ons natuurlijk ook in de gaten. Als er iets gebeurd, dan is er vrijwel altijd een aanwijsbare oorzaak. Bijvoorbeeld toch een zwakke plek in het hang- en sluitwerk waardoor er ‘even’ een kraakje kon worden gezet. We moeten met zijn allen wel degelijk scherp en alert blijven, en voorbereid zijn op calamiteiten.

Samenstelling bestuur

Voorzitter – Ruud Hogenboom
Penningmeester – Eric Kenter
Secretaris – Edwin Entrop
Lid – Chris van Zantwijk

Correspondentie-adres SBBU

SBBU
Postbus 6
1420 AA Uithoorn

Email: veilig@sbbu-uithoorn.nl