Project cameratoezicht 'Oude Dorp' bijna voltooid

Cameratoezicht past binnen het beleid van de SBBU. Het is er op gericht technologie in te zetten als voldoende aannemelijk is gemaakt dat dit tot een significante verbetering van het veiligheidsniveau kan leiden.

De SBBU was van mening dat dit het geval is. De aanpak van de SBBU voorzag in het plaatsen van een of enkele beveiligingscamera(‘s) bij de objecten van de aangesloten leden. Voor de leden zijn daar geen kosten aan verbonden. De geplaatste camera’s worden eigendom van de leden. De SBBU verzorgt gedurende de eerste drie jaren het onderhoud. De camera’s zijn gekoppeld aan een centraal beheerd beveiligingsplatform. Beelden worden per object opgeslagen. Desgewenst kunnen opgeslagen beelden worden doorgestuurd naar de centrale bewakingspost van het beveiligingsbedrijf