Veiligheidsplan gemeente Uithoorn richt zich op daling jeugdoverlast

Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de jeugdoverlast gedurende het jaar en rond de jaarwisseling wordt veroorzaakt door ‘slechts’ een klein gedeelte van de jeugd in Uithoorn. De maatregelen in het plan van aanpak zijn dan ook gericht op die specifieke, vaak relatief kleine groepen die overlast veroorzaken.
De gemeente werkt in de uitvoering van het plan nauw samen met jongerenwerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met probleemjeugd. Het jongerenwerk bestaat uit twee onderdelen. Namelijk het aanbod van activiteiten voor jongeren en het specialistisch jongerenwerk gericht op contact en begeleiding met jongeren. Jongerenwerkers leggen en houden contact met jongeren die aansluiting bij de samenleving (dreigen te) verliezen.

Donderdag was Rivelino Rigters, directeur van ‘Criminal Minded’ aanwezig om de commissieleden uitleg te geven over hun werk. De gemeente heeft Criminal Minded in de arm genomen om samen met Streetcornerwork het specialistische jongerenwerk op te pakken. Rigters: ,,Ons doel is om de talenten van deze jongens te benutten. We bieden werk of onderwijsondersteuning en we begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Verder organiseren en verzorgen we activiteiten en creatieve workshops of masterclasses op het gebied van kunst, cultuur en sport. Wij begrijpen van die jongens dat daar een behoefte ligt. Verder vinden we het zeer belangrijk dat deze jongens trajecten gaan volgen met als doel om hun talenten te ontwikkelen.”